سريع ترين قطار مگلو چين با سرعت 600 کيلومتر بر ساعت معرفي شد

کد مطلب : 38510 تاریخ مطلب : 1398/03/08

اين قطار ميتواند با ماکزيمم سرعت 600 کيلومتر بر ساعت، مسافران را از پکن تا شانگهاي تنها ظرف سه ساعت و نيم جابه جا کند در حالي کههمين سفر با هواپيما 4 و نيم ساعت طول ميکشد.
قطار جديد شرکت CRRC که از طراحي مگلو بهره ميبرد با استفاده از نيروي مغناطيسي روي ريل به حرکت در آمده و همين طراحي به آن اجازه ميدهد که بر خلاف قطارهايي که با چرخ روي ريل حرکت ميکنند، به چنين سرعتي دست پيدا کند.