بومي سازي فناوري توليد آب شيرين براي شناورهاي دريايي

کد مطلب : 38509 تاریخ مطلب : 1398/03/08

يک شرکت دانش بنيان موفق به بومي سازي فناوري توليد آب شيرين تا هزار ليتر در روز براي شناورهاي دريايي شد.

اين شرکت دانش بنيان با راه اندازي صنايع آب شيرين کن (BWD) علاوه بر اينکه آب دريا را جهت تأمين نياز شناورها و قايقها به آب قابل شرب تبديل ميکند، در بخشهاي تبديل آب جهت مصرف کشاورزي و صنعتي هم فعال است.