اولين ابرخودروي جهان با چاپ سه‌بعدي توليد شد

کد مطلب : 38470 تاریخ مطلب : 1398/03/01

تيم Divergent 3D بهتازگي موفق به ساخت اولين ابرخودروي توليدشده با چاپ 3 بعدي شده است. اين ابرخودرو 700 اسببخار توان توليد ميکند.