توليد کاميوني که تصادف نمي‌کند..!

کد مطلب : 38468 تاریخ مطلب : 1398/03/01

شرکت جنرال موتورز از توليد کاميون جديدي خبر داده است که مجهز به يک سيستم هدايت و کنترل هوشمند براي حفظ هميشگي فاصله از خودروي جلويي به منظور اجتناب از تصادف است.