قطار تندرو ژاپن تا سال 2030 رونمايي مي شود

کد مطلب : 38441 تاریخ مطلب : 1398/02/27

قرار است قطار تندرو تا سال 2030 وارد خطوط حمل و نقل ژاپن شود. آغاز کار آلفا ايکس همزمان با توسعه خط تندروي قطار ژاپن تا شهر ساپورو» دراستان شمالي هوکايدو» اين کشور خواهد بود.

سرعت اين قطار به راحتي از تندروترين قطارهاي ريلي که در ژاپن و فرانسه در حال استفاده هستند پيشي گرفته و از مرز 300 کيلومتر بر ساعت گذر ميکند.